Biuro Obsługi Budownictwa BHP i P. poż.
Józef Gorynia   ul. Ks. Płaczka 7   63-830 Pępowo   NIP 696-100-98-15
REGON 411039225   tel./fax. 65 573 64 17   e-mail:budbiuro@wp.pl

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Kosztorysy budowlane


Szanowni Państwo,


chciałbym zachęcić do korzystania z naszych usług. Kosztorysant z długoletnim doświadczeniem już od 1980 r. wykonuje w sposób profesjonalny kosztorysy budowlane.


Jako doświadczony kosztorysant, chętnie wykonam, lub sprawdzę dla Państwa, rożnego rodzaju kosztorysy budowlane i instalacyjne: inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze, oraz inne kalkulacje i przedmiary robót.


Dla ustalenia kosztów wszelkich inwestycji budowlanych, kosztów remontów, oraz kontroli i rozliczenia budowy oraz robót, a także optymalizacji kosztów budowy jest niezbędne kosztorysowanie robot budowlanych. W trakcie procesu budowlanego kosztorysy budowlane są zazwyczaj przeliczane wielokrotnie i jest to praca bardzo ważna i odpowiedzialna. Obecnie w naszych polskich realiach, kosztorysowanie budowlane jest zaliczane do prac projektowych i najczęściej opracowania te wykonują doświadczeni inżynierowie i technicy, znający dobrze technologie wykonania robót. W obecnym systemie prawnym nie mamy jednak regulacji co do kwalifikacji zawodowych osób, które mogą wykonywać kosztorysowanie robót budowlanych i dlatego też zdarza się że kosztorysy budowlane wykonują również osoby przypadkowe, co powoduje, że poziom tych opracowań bywa różny. W pozostałych krajach Unii Europejskiej kosztorysant budowlany jest wyodrębniony jako odrębny zawód, do wykonywania którego są bezwzględnie wymagane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.


Obecnie kosztorysy budowlane regulowane są prawnie przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r (Dz. U z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.


Zapraszam do współpracy

Józef Gorynia

Biuro Obsługi Budownictwa
Józef Gorynia
Józef Gorynia z kotłem